Rijk der Dieren

Rijk der dieren is een serie performances met als doel dieper in de wereld van de dieren te treden.

1. Legers     (ligplek/rustgebieden)

 #1. Konijn   #2. Ree   #3. Ree   #4. Mens (Jasper Timmermans)

2. Habitat     (leefomgeving/leefgebied)

3. Foerageergebied   (terugkerende drink/eet plek)

4. Territorium Ree   (afgebakend leefgbied, door geur/merktekens)